Impactrapportage Breedweer
Breedweer

Impactrapportage Breedweer

Breedweer is een facilitaire dienstverlener met een duidelijke missie: maatschappelijke impact maken. En die missie staat centraal in alles wat ze doet. Als social enterprise wil ze een sociaalmaatschappelijke duurzaamheidsrevolutie ontketenen. Waarom? Het is de hoogste tijd voor verandering en actie. Alleen zo behalen we de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030.

Dit doet Breedweer als sinds 2009 door geen schoonmaak maar impact te verkopen. Zo brengt Breedweer mensen vanuit kwetsbare doelgroepen duurzaam richting arbeid en werkt ze met “circulaire” businessmodellen die een bijdrage leveren aan de impactdoelen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het transparant zijn over haar ambities en prestaties. Dit vraagt om periodiek te meten en inzicht te geven in de voortgang op de impact doelstellingen die Breedweer met haar klanten realiseert. Om dit te realiseren kreeg SUB eind 2022 de vraag om de rol van impactregisseur te vervullen.

 

Impactrapportage voor opdrachtgevers

Sindsdien stellen we na afloop van ieder kwartaal, met het SUB Dashboard, voor iedere klant impactrapportages op. Dit doen we samen met het middenkader van Breedweer. Hiermee borgen we niet alleen de impactafspraken. Dagelijks maken we samen het verschil voor een eerlijke en duurzame samenleving. Want alleen samen maak je impact!

 

Sustainable Development Goals

Breedweer zelf heeft 8 van 17 Sustainable Development Goals gedisconteerd in hun dienstverlening. Geen armoede, passend werk, kwalitatief onderwijs en klimaatactie zijn belangrijke thema’s binnen het bedrijf. Maar hoe maak je impact nou precies meetbaar en aantoonbaar? Jack vroeg Jeroen Zonneveld, co-founder van SUB, om hier een oplossing voor te bedenken. “SUB heeft een mooi model ontwikkeld die inzicht geeft en onze organisatie scherp houdt op de doelen die we nastreven.” Samen met co-founder Babs Mammen – van der Zon gaf Jeroen meerdere begeleidingssessies bij Breedweer en vulden ze de tools Barometer en Dashboard in. “We zijn met zijn vijven intensief aan de slag gegaan om onze doelen helder te krijgen. Het was fijn dat Jeroen en Babs de sessies begeleidden zodat we vrijuit met elkaar konden discussiëren.”