CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

Voldoet jouw organisatie aan de CRSD wetgeving? Met het SUB platform kom je stapsgewijs tot jouw ESG-strategie welke alle impactgebieden binnen jouw organisatie raakt. Door pragmatische tools wordt jaarlijks bijsturen en rapporteren over ESG en CO2 uitstoot eenvoudig. Zo voldoet jouw bedrijf niet alleen aan de rapportageverplichting; je bent klaar voor de wereld van morgen!

GIF CSRD

Nieuwe Regels Non-Financial Reporting 
voor bedrijven

Vanaf 2024 worden grote ondernemingen verplicht om een non-financial report, ook wel bekend als een maatschappelijk jaarverslag, openbaar te maken. Voor mkb-bedrijven geldt deze verplichting twee jaar later. Maar wat houdt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eigenlijk in en hoe kun je je hier nu al op voorbereiden?

 

CSRD: de transitie naar een duurzame economie

CSRD is een initiatief van de Europese Unie om de transparantie over de milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten. Het doel is om de overgang naar een duurzame economie te ondersteunen, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de sociale markteconomie te versterken, gezondheid en welzijn te waarborgen, en burgers te beschermen tegen milieu gerelateerde risico’s en effecten.

CSRD vervangt Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

Eerder waren soortgelijke voornemens vastgelegd in de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) van 2016. Echter, deze bleek te vrijblijvend en niet concreet genoeg in de uitvoering. Vandaar dat er in 2021 nieuwe regels zijn vastgesteld, gericht op het niet-financieel rapporteren. De belangrijkste verandering is dat grote ondernemingen vanaf 2024 verplicht zijn om een maatschappelijk jaarverslag openbaar te maken. Kleinere ondernemingen moeten vanaf 2026 aan deze richtlijnen voldoen.

Wat Vereist de Nieuwe CSRD Richtlijn?

 1. Rapportage vanuit het Dubbele-Materialiteitsprincipe: Bedrijven moeten rapporteren over materiële duurzaamheidsontwikkelingen die mogelijke risico’s met zich meebrengen, evenals de materiële impact van het bedrijf op mens en milieu.
 2. Inclusie van Niet-Financiële Indicatoren: Naast financiële informatie moeten bedrijven ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal opnemen.
 3. Verplichte Externe Accountantscontrole: Er moet een ‘limited assurance’ worden uitgevoerd door externe accountants.
 4. Toegankelijkheid en Leesbaarheid: Alle informatie moet bekend worden gemaakt als onderdeel van de bestuursverslagen van ondernemingen, in een digitaal machine-leesbaar formaat dat voor iedereen toegankelijk is.

ESG: koppeling met CSRD​

Deze meest voorkomende afkorting in de wereld van duurzaamheid van de afgelopen periode heb je vast eens voorbij zien komen: ESG. Het staat voor Environmental, Social en Governance en vormt drie impactgebieden waarover organisaties dienen te rapporteren in de CSRD. De ESG Milieu, Maatschappij en Bestuur impactgebieden bestaan uit sub-thema’s zoals mobiliteit, CO2-uistoot, goed werkgeverschap en communicatie. In een andere blog leggen we je uit wat de ESG-impactgebieden inhouden en hoe je deze kunt meenemen in jouw duurzame doelstellingen! > lees de blog

Voor wie en wanneer geldt de Corporate Sustainability Reporting Directive?

Voor alle beursgenoteerde bedrijven geldt vanaf 2024 de CSRD, waarin zij dienen te rapporteren over het boekjaar 2023. Ook geldt dit voor bedrijven die deze drie criteria voldoen:

 1. Meer dan 250 medewerkers
 2. Meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar
 3. Meer dan 25 miljoen euro op de balans

Vanaf 2026 geldt de CSRD ook voor alle mkb-bedrijven en dienen zij te rapporteren over het boekjaar 2025. Toch kan het zo zijn dat je er nu al mee te maken krijgt. Werk je bijvoorbeeld samen met grotere bedrijven die wel al verplicht zijn om te rapporteren, kunnen zij jouw organisatie nu al vragen gaan stellen om te voldoen aan hun eigen rapportageplicht.

Klaar voor CSRD in 6 stappen

Een goede voorbereiding is essentieel. Hier is een kort stappenplan om jouw organisatie CSRD-proof te maken:

 • Stap 1: Neem kennis van de CSRD richtlijnen en bepaal de ambities van jullie bedrijf op het gebied van duurzaamheid. Stel iemand aan die de verantwoordelijkheid kan dragen voor dit proces.
 • Stap 2: Analyseer dubbele materialiteit. Kijk hiervoor naar de wijze waarop duurzaamheidsaspecten jouw prestatie, positie en ontwikkeling beïnvloeden én naar de effecten die jouw bedrijf heeft op mens en milieu.
 • Stap 3: Ontwikkel een relevant beleid en rapportagesysteem. Neem daarin een indicatorenraamwerk mee i.v.m. risico’s, maar denk ook aan KPI’s, benchmarks, doel en datastrategie. Monitor deze gegevens.
 • Stap 4: Verzamel en analyseer in 2022 gegevens om het transitierapport 2022 samen te stellen. Bespreek dit met de accountant.
 • Stap 5: Evalueer het transitierapport en voer benodigde verbeteringen door in proces en rapport aan de hand van de door de EU verstrekte standaarden.
 • Stap 6: Ontwikkel een rapport over 2023 in lijn met CSRD en laat deze auditen.

Online tool voor CSRD rapportage?

SUB biedt alle tools en kennis om duurzaam te ondernemen en eenvoudig CSRD-proof te worden! De tools in het SUB platform brengen de duurzame footprint (van CO2 tot Social Return) van je bedrijf in kaart, stellen een actieplan op, en maken het communiceren van deze gegevens helder naar stakeholders. Zo maak je je bedrijf tijdig toekomstbestendig! Meer weten? Start een gratis trial!

Breng jouw duurzaamheidsprofiel in kaart met de SUB Barometer. Krijg inzichtelijk waar je nu staat, bepaal welke ambities belangrijk zijn en welke richting je op wilt. Maak zo jouw eigen duurzame routekaart.

Meer informatie over de Barometer

 

Bekijk de webinar!

In dit webinar op donderdag delen we de laatste informatie over CSRD en duiken we de diepte in op veelgestelde vragen:

Whitepaper: klaar voor CSRD

Download hieronder de Whitepaper ‘CSRD’.

Je bent er bijna!

Naam(Vereist)