SUB platform maakt jouw organisatie CSRD-proof

Voldoet jouw organisatie aan de CRSD wetgeving? Met het SUB platform kom je stapsgewijs tot jouw ESG-strategie welke alle impactgebieden binnen jouw organisatie raakt. Door pragmatische tools wordt jaarlijks bijsturen en rapporteren over ESG en CO2 uitstoot eenvoudig. Zo voldoet jouw bedrijf niet alleen aan de rapportageverplichting; je bent klaar voor de wereld van morgen!

De 6 stappen van CSRD

Wij helpen jouw bedrijf in 6 stappen met het succesvol implementeren van de CSRD.

Het begin

 • Inleiding CSRD
 • Inleiding ESRS
 • Wet en regelgeving Europees
 • Wet en regelgeving Nationaal
00

Consolidatie fase

 • Plan van aanpak
 • Stakeholder mapping
 • Company profilling en waardeketen
 • Longlist ESG-thema’s
 • Dubbele materialiteit
 • GAP-analyse (nulmeting)
01

ESG-branding strategie

 • Duurzaamheidsvisie
 • ESG-moonshot
 • Focus gebieden
 • SDG’s prioriteren
 • Waardecreatie
02

Roadmap

 • Ambitieuze doelen en KPI’s
 • Strategie, acties en processtappen
 • Uitvoeringsprogramma
 • Communicatieplan en contentkalender
 • Doelen integreren in bedrijfsstrategie
 • Koppeling bestaande raamwerken
03

Integratie in organisatie

 • ESG verbinden met organisatie strategie
 • Communicatie en vertrouwelijkheid
 • Ondersteunen en trainen van medewerkers
 • Leveranciersdialoog sessies
 • Bewustwording creeren
04

Data en interne controle

 • Nulmeting
 • Dataverzameling en opzet databank
 • Strategische monitoring en borging
 • Stroomlijnen interne processen
05

CRSD rapportage

 • Rapportage
 • ESRS vereisten
 • Externe assurance
 • Openbaarmaking
 • Continue verbetering
06

De voordelen

Verduurzamen via SUB Platform helpt jou:

Betekenisvol ondernemen

Maak naast financiële winst ook maatschappelijke impact. Voor mens, milieu en maatschappij.

Een aantrekkelijk imago creëren

Bouw aan een goede reputatie en voldoe aan de verwachtingen van klanten, personeel en partners.

Voldoen aan wetgevingen

Blijf op de hoogte en speel in op nationale en Europese wet- en regelgeving.

Toekomstbestendig worden

Wees goed voorbereid op alle veranderingen, klaar voor elke uitdaging.

Wat klanten zeggen over ons platform

De juiste balans vinden

"Als familiebedrijf voelen we het als onze verantwoordelijkheid, in alles wat we doen, om continue en proactief op zoek te gaan naar de juiste balans tussen mensen, milieu en maatschappij."
Tilly Bakker, Bouwbedrijf K_Dekker

Duurzaamheidsprofiel

"We hebben met elkaar het duurzaamheidsprofiel voor onze bedrijfsvoering in kaart gebracht en in een concreet actieplan maatregelen vastgelegd om onze bijdrage aan duurzaamheid de komende jaren te vergroten."
Jan-Martien Touw, Saffier Groep

Je bent in goed gezelschap

Voor wie is het platform?

Elke sector is uniek en kent zijn eigen uitdagingen. Of je je nou wilt verdiepen in een specifiek onderwerp of werkt aan een duurzaam beleid: het SUB Platform biedt de handvatten die jij nodig hebt.

Selecteer de sector waar jij werkzaam in bent en ontdek de voordelen voor jouw bedrijf of organisatie.

Als overheidsorganisatie draag je zorg voor de maatschappij. Hoe vertalen werelddoelen zich naar lokale doelen en wie neemt eigenaarschap voor duurzaam beleid?

Meer informatie

Ontdek hoe je naast financiële winst, ook maatschappelijke impact maakt. Speel in op de kritische consument en bouw aan een aantrekkelijk, duurzaam imago.

Meer informatie

Door kennis en vaardigheden mee te geven, bereid je de jonge generatie voor op de toekomst. Hoe integreer je duurzaamheid in het onderwijsbeleid van de school?

Meer informatie

Door haar grote CO2-voetafdruk is de zorg één van de meest vervuilende sectoren. Leer hoe je jouw milieu-impact verkleint en werkt aan een toekomstbestendige zorgomgeving.

Meer informatie

Woningcorporaties hebben te maken met grote uitdagingen. Denk aan de energietransitie en klimaatneutrale woningen. Onze tools en kennissessies helpen je bij het vormen van een duurzaam beleid.

Meer informatie

Wat klanten zeggen over ons platform

Impact is meetbaar

"Het voordeel van de Barometer is de inzichtelijkheid in de SDG’s waar wij allen aan kunnen werken en de oplossingen die aangedragen worden om onze visie te gaan verwezenlijken.”
Roelof van der Kooi, Van Gogh Museum

Maak het zichtbaar

“We proberen goed te luisteren naar al onze stakeholders. Zo kregen we vaker de vraag: Wat doen we precies op het gebied van duurzaamheid? Er zijn veel initiatieven, maar er was geen bundeling ván initiatieven. Laat staan dat ze meetbaar waren."
Martien van Gurp, HAS green academy

Een kleine greep uit het platform

 

De onderdelen

Start de gratis trial

vrijblijvend en kosteloos