Roelof van der Kooi, Van Gogh Museum

Impact is meetbaar

“Onze visie is één van de meest duurzaamste musea ter wereld te worden. Hiervoor gebruiken wij de SDG’s; indicatoren die mondiaal de nieuwe taal zijn voor verslaglegging. Het meten van deze impact besteden wij uit. Anders zijn we net een slager die zijn eigen vlees keurt:-). Het voordeel van de Barometer is de inzichtelijkheid in de SDG’s waar wij allen Marketing, Communicatie, P&O, ICT, Facilitair & Huisvesting, Vastgoed, Inkoop aan kunnen werken en de oplossingen die aangedragen worden om onze visie te gaan verwezenlijken.”