De Verborgen Kansen van CO2-reductie voor het MKB!

CO2-reductieplan ontbreekt bij 89% van de MKB-bedrijven!

In een recent onderzoek van Argos Wityu en Boston Consulting Group werd een verborgen kans voor het MKB aan het licht gebracht. Terwijl veel grote bedrijven zich inspannen om hun CO2-uitstoot te verminderen, voelen MKB-bedrijven deze drang veel minder. Slechts 11% van alle Europese MKB-bedrijven heeft een gestructureerd plan om hun CO2-uitstoot te verminderen. Dit is verrassend, gezien de financiële en commerciële kansen die verduurzaming met zich meebrengt!

CO2-uitstoot verminderen: cruciale rol van het MKB

Het MKB wordt vaak over het hoofd gezien als het om duurzaamheid gaat, wat onterecht is gezien de cijfers. De Europese Commissie heeft aangegeven dat 63% van de totale CO2-uitstoot van Europa afkomstig is van het MKB. In Nederland is dit aandeel vergelijkbaar. Hoewel de urgentie om de CO2-uitstoot te verminderen binnen het MKB hoog is – 84% beschouwt dit als belangrijk – zijn er nog obstakels die overwonnen moeten worden. Bovendien beschouwt 60% van de MKB-bedrijven die zijn geïnterviewd in de Benelux de vermindering van CO2-uitstoot als een uitstekende kans om zich te onderscheiden van hun concurrenten.

Hoe kijkt het MKB naar CO2-uitstoot? door SUB Sustainable Boost

Verduurzamen en groei gaan hand in hand

Financiële overwegingen spelen een grote rol bij het uitblijven van actie. Veel MKB-bedrijven vinden de kosten simpelweg te hoog. Daarnaast speelt ook een kortetermijnvisie een rol: de voordelen van CO2-vermindering zijn niet direct tastbaar. Een gemiste kans, als je het ons vraagt! Duurzaam ondernemen kan veel opleveren. Natuurlijk kostenbesparingen, maar denk ook aan klanten en medewerkers die liever naar een duurzaam bedrijf gaan. Immers, uit onderzoek blijkt dat 66% van jongeren kiest voor een betekenisvolle werkgever en bedrijven met een duurzaam imago een 12% hogere klantloyaliteit hebben!

Maar hoe kan een MKB-bedrijf dan toch eenvoudig beginnen aan duurzaamheid en CO2-reductie?

Het begint met inzicht in jouw duurzaamheidsprofiel. Aan de hand van een nulmeting van jouw organisatie op verschillende impactgebieden wordt jouw huidige situatie zichtbaar. Je ziet per impactgebied of je goed op weg bent. Ook maak je inzichtelijk waar je naar toe wilt en hoe je daar wilt komen. Door acties te koppelen aan een actiehouder en een tijd, rolt er een volledig actieplan uit, waarmee je meteen aan de slag kunt.

SUB Footprint: Duurzaamheidsrapportage voor MKB-Bedrijven

Het SUB Platform begrijpt de cruciale rol die het MKB speelt in de strijd tegen klimaatverandering. Wij staan klaar om deze bedrijven op een betaalbare manier te ondersteunen. Na het creëren van inzicht door de Barometer, wordt het tijd om aan de slag te gaan en voortgang jaarlijks bij te houden. Met onze SUB Footprint kunnen MKB-bedrijven een integrale voetafdruk van hun organisatie in kaart brengen, inclusief CO2-uitstoot, en deze direct omzetten in rapportages. Laten we samen streven naar een duurzamere toekomst. Happy sustainability!