Zo stel je Environmental-, Social- en Governance (ESG) doelstellingen op

Blog ESG impact berekenen

ESG: De drijvende kracht achter jouw duurzaamheidsplan

Een sleutel tot het succes van duurzame doelstellingen en beleidsmaatregelen ligt in de integratie van ESG: Environmental, Social en Governance. ESG belicht de drie aspecten waarover bedrijven en organisaties hun duurzame ambities moeten meten. Met dit raamwerk kun je als organisatie of bedrijf duurzaam en maatschappelijk ondernemen. In deze blog leggen we je uit wat de ESG-impactgebieden inhouden en hoe je deze kunt meenemen in jouw duurzame doelstellingen!

 

ESG & CSRD wetgeving

In de snel veranderende wereld waarin we leven, wordt de roep om duurzaamheid steeds luider. De Nieuwe Economie Index (NEx) van 2024 toont aan dat ook dit jaar het aantal bedrijven dat aantoonbaar bezig is met duurzaamheid is toegenomen. Daarbij ontstaan er steeds meer nieuwe wetten en verplichtingen op de routekaart waar zowel overheden als bedrijven mee te maken krijgen in de komende vijf jaar. De ESG thema’s Milieu, Maatschappij en Bestuur zijn ook heel belangrijk voor bedrijven die aan de slag moeten met de CSRD wetgeving. Vanaf 2024 moet een grote groep bedrijven rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties (non-financial report). Twee jaar later ook het mkb. Wat weten we tot nu toe over Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en hoe bereid je je goed voor? We maakte hier een Whitepaper van!

low-angle photography of buildings with plants on it

Milieubewustzijn als kern van duurzaamheid

1. Environmental (Milieu)

Het verminderen van de ecologische voetafdruk is niet langer optioneel, maar cruciaal. Het onderdeel Environment richt zich op verantwoordelijke productie en consumptie. Bijvoorbeeld het minimaliseren van afval en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Environmental impactgebieden

Er zijn verschillende environment impactgebieden waarop je data kunt verzamelen. Door deze data te monitoren ontstaat inzicht en kun je doelen opstellen voor de toekomst.

 • Energie: Dit impactgebied gaat over je totale energieverbruik (denk aan elektraverbruik en gasverbruik en over de zonne- en windenergie die je zelf hebt opgewekt).
 • CO2-footprint: Dit impactgebied gaat over de CO2-uitstoot van je organisatie of entiteit. Met deze gegevens kun je heel gericht een reductieplan opstellen.
 • Water en afvalwater: Dit impactgebied gaat over het waterverbruik van jouw organisatie of entiteit.
 • Afval en materialen: Met dit impactgebied maak je een afvalscan van jouw organisatie of entiteit.
 • Voedsel: Met dit impactgebied krijg je inzicht in de mate van voedselverspilling, duurzaam cateringaanbod en gezonde voeding.
 • Mobiliteit: Met dit impactgebied maak je het aantal kilometers inzichtelijk wat is afgelegd voor woon-werk en zakelijke reisbewegingen. Dit helpt je te voldoen aan de rapportageplicht voor zakelijk verkeer en woon-werk verkeer van medewerkers.

“Sociale verantwoordelijkheid voor een betere samenleving”

2. Social (Sociaal)

Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu, maar ook over mensen. Bedrijven die ESG omarmen, erkennen de impact van hun activiteiten op de samenleving en werknemers. Het waarborgen van eerlijke arbeidspraktijken, het ondersteunen van diversiteit en inclusiviteit, en investeren in lokale gemeenschappen zijn pijlers van sociale verantwoordelijkheid. Organisaties die sociaal duurzaam zijn, dragen bij aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving, wat op lange termijn niet alleen moreel, maar ook economisch voordelig is.

 

Social impactgebieden

 • Goed werkgeverschap: Met dit impactgebied krijg je inzicht in de medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim en personeelsverloop van je organisatie of entiteit.
 • Diversiteit: Dit impactgebied gaat over de diversiteit van jouw organisatie of entiteit. Denk aan man-vrouw verhouding, samenstelling leeftijd personeel en man-vrouw verhouding management en directie.
 • Social Return: Dit impactgebied gaat over de mate waarin jouw organisatie of entiteit invulling geeft aan social return. Denk aan inkoop van producten en diensten bij sociale firma’s, invulling van de participatiewet en aangeboden stage en afstudeerplaatsen voor leerlingen en studenten.
 • Werkplekomgeving: Met dit impactgebied maak je het aantal werkplekken en het aantal medewerkers dat locatie onafhankelijk kan werken inzichtelijk.

“Goed bestuur als fundament voor stabiliteit"

3. Governance (Goed Bestuur):

Een solide governance is de ruggengraat van elke organisatie. Bedrijven die ESG-criteria opnemen in hun beleid leggen de nadruk op transparantie, verantwoording en ethische praktijken. Goed bestuur is niet alleen van belang voor het vertrouwen van investeerders, maar het draagt ook bij aan de stabiliteit en veerkracht van een organisatie. Door de naleving van normen en het in stand houden van een gezonde bedrijfscultuur, verminderen bedrijven het risico op reputatieschade en stimuleren ze duurzame groei.

Governance: Bewustwording & Communicatie

Het impact gebied bijbehorende het onderdeel Governance is Bewustwording & Communicatie. Met dit impactgebied maak je inzichtelijk in welke mate de stakeholders zijn meegenomen in de duurzaamheidsambities en hoe je hierover transparant communiceert.

De integratie van ESG in duurzame doelstellingen gaat verder dan het voldoen aan wettelijke vereisten. Het wordt een strategische troef die bedrijven in staat stelt om zich te onderscheiden in de markt, investeerders aan te trekken en het vertrouwen van consumenten te winnen. Organisaties die zich inzetten voor ESG-criteria zijn beter gepositioneerd om te floreren in een steeds veranderende omgeving.

Blog ESG impact berekenen

Koppeling ESG & SDG’s

Environmental-, Social- en Governance- doelstellingen kunnen gekoppeld worden aan SDG’s. SDG’s, ook wel Sustainable Development Goals, zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die wereldwijd een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben deze doelen voor 2030 vastgesteld. Zij gelden voor alle landen en voor alle mensen. De Nederlandse overheid en bedrijfsleven hebben een grote invloed op het realiseren van deze ambities. Van organisaties wordt verwacht dat de SDG’s geïntegreerd worden in hun strategie, een vertaalslag wordt gemaakt naar concrete maatregelen voor hun bedrijfsvoering en dat zij rapporteren over de voortgang. Hierbij zijn de SDG-indicatoren mondiaal de nieuwe taal voor verslaglegging over de rol die ondernemingen spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen.

Relevante SDG’s per gebied: 

 • Environmental: Dit onderdeel is gekoppeld aan SDG 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 & 13;
 • Social: Sociale impact kan gekoppeld worden aan SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 & 11;
 • Governance: Impact op bestuursniveu is gekoppeld aan SDG 9, 11, 16 & 17;

Tool ESG-data te verzamelen

Door een duurzame footprint te maken kun je de huidige impact die jouw organisatie maakt op gebied van ESG in kaart brengen. Het levert je waardevolle data op; als sturingsinstrument voor duurzame ontwikkeling én benchmarking. Data die je invoert, wordt automatisch omgezet in een overzichtelijk rapport die je direct kunt downloaden. Bepaal zelf welke impactgebieden en data je meeneemt in het rapport. Hiermee voldoe je gelijk aan de CSRD, handig!

ESG: sleutel tot duurzame ontwikkeling!

ESG-integratie in duurzame doelstellingen is niet langer een keuze, maar een noodzaak voor bedrijven die willen gedijen op de lange termijn. Het is de sleutel tot het creëren van waarde voor alle belanghebbenden, het stimuleren van innovatie en het bouwen van veerkrachtige bedrijven. Door de pijlers van Environmental, Social en Governance in jouw duurzaamheidsplan te weven, draag je niet alleen bij aan een duurzamere wereld, maar ook aan je eigen duurzame succes.Heb je nog vragen? Babs en Jeroen beantwoorden ze graag! Bel, mail of vul het contactformulier in!

SUB Footprint