ESG wat kun je ermee?

Wanneer je gaat rapporteren over jouw duurzame ambities, kom je al snel in aanraking met een heleboel afkortingen. De meest voorkomende en misschien wel de belangrijkste is ESG: dit staat voor Environment-Social-Governance en gaat steeds belangrijker worden, zeker met ingang van die andere veel voorkomende afkorting: CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). ESG belicht de drie aspecten waarover bedrijven en organisaties hun duurzame ambities moeten meten. Met dit raamwerk kun je als organisatie of bedrijf duurzaam en maatschappelijk ondernemen.

We leggen je graag uit wat deze onderdelen precies inhouden.

Environment/Milieu

Welke impact heeft jouw bedrijf/organisatie op het milieu en wat doe je eraan om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken? Denk hierbij aan een CO2 footprint om je uitstoot in kaart te brengen, maar het gaat hier ook over waterverbruik en het gebruiken van natuurlijk hulpbronnen.

Het milieu kan ook impact op jouw bedrijf hebben. Wat is het risico van de klimaatverandering op jouw bedrijf/organisatie en op welke manier zorg je dat je hier tegen bestendig bent? Dit soort vragen moeten beantwoord worden in een duurzaamheidsstrategie.

Social/Sociaal

Dit aspect richt zich op alle menselijke relaties binnen en met jouw organisatie/bedrijf. Je kunt hierbij denken aan jouw medewerkers, betaal je eerlijke lonen en hoe is het gesteld met de tevredenheid? Maar Social richt zich ook op alle andere belanghebbenden (stakeholders) zoals jouw klanten en toeleveranciers. In de toekomst komt hier meer de nadruk op te liggen en wordt er verwacht dat je jouw gehele keten in kaart hebt gebracht en samenwerkt om de duurzame doelen te behalen.

Governance

De bedrijfsmatige processen van een bedrijf/organisatie en hoe een organisatie bestuurd wordt, komt aan bod in het aspect Governance. Hoe wordt jouw organisatie bestuurd en hoe wordt rekening gehouden met belanghebbenden en aandeelhouders? Is de organisatie transparant en eerlijk en hoe wordt dat gewaarborgd? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden in dit aspect.

Kansen en mogelijkheden

Hoewel er veel negativiteit hangt rondom het rapporteren over duurzaamheid, want het is veel werk en voor veel bedrijven ook nog eens helemaal nieuw, kan het opstellen van een duurzaamheidsbeleid juist ook kansen bieden. Naast het verkrijgen van inzicht, waarmee je concrete doelen kunt stellen, zijn er ook andere voordelen van een duurzaamheidsstrategie, wat ook wel ESG strategie genoemd wordt. Zo toont onderzoek aan dat veel werknemers overwegen om te stoppen met hun baan omdat hun eigen waarden niet matchen niet met die van hun bedrijf. Ze willen positieve impact en sterke waarden. Ook klanten verlangen duurzamere producten en bedrijven.

De voordelen van een ESG strategie

Door nu al aan de slag te gaan met ESG, ben je goed voorbereid om de aanstaande CSRD wetgeving. Maar het levert nu ook al voordelen op, bij het verkrijgen van opdrachten of financieringen wordt gekeken naar een ESG beleid, waarbij het hebben daarvan natuurlijk een groot voordeel met zich meebrengt. Het opstellen en hebben van een ESG strategie zorgt er ook voor dat de duurzame doelen op de agenda blijven staan, zodat je waarde kunt blijven creëren.

Maak zelf een ESG strategie

Om een ESG strategie op te stellen kunnen de ESG onderdelen verwerkt worden in een beleid voor de organisatie. Dit kun je laten doen of je kunt zelf starten met het opstellen van een duurzaamheidsbeleid, samen met jouw stakeholders. Start hiervoor met het verkrijgen van inzicht. Maak bijvoorbeeld een footprint van jouw organisatie en breng al jouw stakeholders in kaart. Bepaal samen met jouw stakeholders welke thema’s voor jullie belangrijk zijn. Maak concrete doelen voor deze thema’s en zorg voor instrumenten om deze te monitoren en communiceren. De Tools van het SUB Platform kunnen je hierbij helpen.