Grote beursgenoteerde ondernemingen op goede weg met transparantie over klimaatdoelen 2030 in jaarverslag, weg naar 2050 blijft nog vaag

to do csrd

Goed nieuws: grote beursgenoteerde bedrijven tonen momenteel een aanzienlijke mate van transparantie met betrekking tot hun klimaatdoelstellingen voor 2030 in hun jaarverslagen! Echter, de route die zij na 2030 zullen volgen op weg naar klimaatneutraliteit (net zero) wordt gekenmerkt door diverse uitdagingen, waaronder technologische en financiële obstakels als gevolg van klimaatverandering. Bedrijven blijken nog weinig concreet te zijn over hoe zij de net zero-status in 2050 willen bereiken. Deze bevindingen komen naar voren in het rapport met de titel ‘Transparante netto-nul doelstellingen vragen om moed’, dat door de AFM is gepubliceerd.

 

In het kort

 • Door CSRD: aangescherpte transparantieregels voor duurzaamheidsinformatie in jaarverslag 
 • AFM verwacht transparante toelichtingen over onzekerheden en uitdagingen
 • Wees transparant over inzet van carbon capture en storage, offset-projecten en carbon credits
 • Datakwaliteit duurzaamheidsgegevens is een belangrijk aandachtspunt

 

Download het gehele rapport op de site van AFM

 

Met de inwerkingtreding van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) worden beursgenoteerde ondernemingen nu gedwongen om hun duurzaamheidsinformatie in jaarverslagen op een nog transparantere wijze te presenteren. Een van de cruciale focuspunten is de heldere uiteenzetting van netzerodoelstellingen, vooral met betrekking tot de weg naar klimaatneutraliteit. In deze blog duiken we dieper in op de bevindingen van het recente onderzoek van AFM naar de rapportage van 27 geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen over hun netzerodoelstellingen.

 

Transparantie en Moed: Het Kernpunt van CSRD Rapportage

Opvallend in het AFM-rapport is de verwachting van transparante toelichtingen over de onzekerheden en uitdagingen die gepaard gaan met het behalen van netzerodoelstellingen. Technologische, financiële, fysieke en transitierisico’s door klimaatverandering vragen om een moedige benadering. Het rapport geeft tips welke de noodzaak van concrete, goed onderbouwde en begrijpelijke communicatie met betrekking tot klimaatdoelstellingen benadrukken. 

 1. Helderheid en Wetenschappelijke Onderbouwing:

  • Communiceer doelstellingen duidelijk en begrijpelijk, ook voor de langere termijn.
  • Leg wetenschappelijk de onderbouwing van doelen uit.
 2. Transparantie en Samenwerking:

  • Wees transparant over samenwerkingen, pilots en initiatieven en hun verwachte impact op netzerodoelstellingen.
 3. Volledigheid in Rapportage:

  • Geef een heldere toelichting op scope 1, 2 en 3.
  • Integreer scope 3 in doelstellingen en beschrijf de uitdagingen binnen deze scope.
  • Benoem alle relevante broeikasgassen, hun bron en hoe ze te verminderen zijn.
  • Wees transparant over entiteiten in duurzaamheidsrapportage en verschillen met financiële rapportage.
 4. Voortgang, Uitdagingen, Onzekerheden en Betrouwbaarheid:

  • Communiceer duidelijk over voortgang van klimaatdoelen en historische emissieprestaties.
  • Benoem uitdagingen, onzekerheden en hun mogelijke invloed op het behalen van emissiedoelen.
  • Gebruik scenario-analyses om de impact van onzekere uitkomsten te verduidelijken.
  • Specificatie van methoden voor het bereiken van netzerodoelstellingen, inclusief betrouwbaarheid en toepassing voor vermijdbare emissies.
  • Duidelijke uitleg over dataverzameling, -verwerking en -beheersing, inclusief de mate van schatting en onzekerheid.

Op Weg naar Net Zero: Verkenning van Methoden Beyond Emissiereducties

Een ander belangrijk aspect dat in het AFM-rapport wordt belicht, is de diversiteit aan methoden die bedrijven inzetten om net zero te bereiken. Naast emissiereducties maken ondernemingen gebruik van carbon capture en storage (CCS), offset-projecten en carbon credits. Deze aanpakken spelen een cruciale rol bij het opvangen of compenseren van emissies die niet verminderd kunnen worden. Het rapport biedt een diepere analyse van het belang van kritisch denken bij het toepassen van deze methoden.

 

Datakwaliteit van Duurzaamheidsgegevens: Een Sleutelrol in de CSRD-context

Een derde belangrijk aandachtspunt dat in het AFM-rapport naar voren komt, is de datakwaliteit van duurzaamheidsgegevens. Het proces van verzamelen, verwerken en beheren bevindt zich bij veel ondernemingen in een ontwikkelingsfase. Handig: door het invullen van de SUB-footprint voldoet jouw organisatie aan de CSRD rapportageverplichting. Heb jij hem al ingevuld?

 

Klaar voor CSRD?

Met de CSRD-richtlijnen die nu van kracht zijn, is het van cruciaal belang voor beursgenoteerde ondernemingen om niet alleen hun duurzaamheidsinformatie te rapporteren, maar ook om een diepere, transparante inkijk te bieden in hun netzerodoelstellingen en de uitdagingen die ze tegenkomen. Door moedig te zijn in het benoemen van onzekerheden, kritisch te zijn bij het toepassen van diverse methoden en de focus te leggen op datakwaliteit, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de CSRD-vereisten maar ook een leidende rol spelen in de weg naar een duurzame toekomst. Vandaag nog een start maken? Bereken je (CO2) Footprint en maak een integrale voetafdruk van jouw organisatie. 

Tijdens onze webinar helpen wij je in 50 minuten op weg naar voldoen aan de CSRD wetgeving! 

SUB footprint: sleutel tot duurzame ontwikkeling!

Met onze Footprint bereken je niet alleen je CO2-footprint; je krijgt inzicht in de gehéle bedrijfsvoering. Alle duurzame onderwerpen, zoals milieu-impact, goed werkgeverschap en circulariteit, komen aan bod. Het levert je waardevolle data op; als sturingsinstrument voor duurzame ontwikkeling én benchmarking. Download het waarde export waarmee we jouw impact kwantificeren in financieel rendement, en voldoe hiermee aan de CSRD Rapportageplicht. 

SUB Footprint