elektrische-auto

RVO verplicht rapportage werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Vanaf 1 juli 2024 start de Rapportageverplichting WPM en zijn grote Nederlandse organisaties met 100 of meer werknemers verplicht om te rapporteren over zakelijk en woon-werkverkeer. Dit is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hoewel deze verplichting aanvankelijk gepland was voor 1 januari 2024, is deze verschoven naar 1 juli 2024 om organisaties voldoende voorbereidingstijd te geven.

CO2-reductie rapporteren op zakelijk en woon-werkverkeer 

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is een cruciale stap in het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil de CO2-uitstoot verminderen en heeft deze verplichting ingesteld om inzicht te krijgen in het aandeel van zakelijk en woon-werkverkeer, dat momenteel meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland uitmaakt.

Voor wie geldt de mobiliteit rapportageverplichting?

De verplichting geldt voor organisaties met 100 of meer werknemers. Hoewel de verplichte rapportage pas op 1 juli 2024 ingaat, hebben alle organisaties nu al de mogelijkheid om vrijwillig gegevens in te dienen. Zelfs organisaties met minder dan 100 werknemers kunnen vrijwillig deelnemen aan dit initiatief.

 

KPI's duurzame mobiliteit verwerken in duurzaamheidsrapport

De SUB Footprint biedt een integrale voetafdruk van de bedrijfsvoering, met mobiliteit als cruciaal onderdeel. KPI’s zoals woon-werk kilometers en zakelijke gereisde kilometers in verhouding tot OV, elektrisch en fossiel vervoer worden helder weergegeven, inclusief vergelijkingen met branchegemiddelden. 

Een weergave van een ingevulde footprint op mobiliteit zie je hieronder. Meer informatie over de SUB Footprint

Blog rapportage mobiliteit

Online rapportageformulier eHerkenning

Rapporteren gebeurt online via een formulier met eHerkenning. Organisaties dienen de gegevens in vóór 30 juni 2025, met de mogelijkheid te kiezen voor rapportage over de tweede helft van 2024 of het gehele jaar 2024.

 

Toezicht en handhaving rapportageverplichting:

Omgevingsdiensten zullen de naleving van de rapportageverplichting controleren. Ze zien toe op tijdige indiening van gegevens, waarbij vrijwillig ingediende informatie niet wordt bekeken.

 

CO2-uitstoot verminderen door mobiliteitsscan?

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit is een essentiële stap voor duurzamere mobiliteit in Nederland. Werkgevers spelen een sleutelrol in het verminderen van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door thuiswerken te faciliteren en duurzame vervoersopties te stimuleren. Maak mobiliteit integraal onderdeel van jouw duurzaamheidsbeleid met de SUB Footprint! Start vandaag nog een gratis trial van 14 dagen en ervaar het gemak!