CRSD rapportage

Rapportage ESRS vereisten Externe assurance Openbaarmaking Continue verbetering

Data en interne controle

Nulmeting Dataverzameling en opzet databank Strategische monitoring en borging Stroomlijnen interne processen

Integratie in organisatie

ESG verbinden met organisatie strategie Communicatie en vertrouwelijkheid Ondersteunen en trainen van medewerkers Leveranciersdialoog sessies Bewustwording creeren

Roadmap

Ambitieuze doelen en KPI’s Strategie, acties en processtappen Uitvoeringsprogramma Communicatieplan en contentkalender Doelen integreren in bedrijfsstrategie Koppeling bestaande raamwerken

Consolidatie fase

Plan van aanpak Stakeholder mapping Company profilling en waardeketen Longlist ESG-thema’s Dubbele materialiteit GAP-analyse (nulmeting)

Het begin

Inleiding CSRD Inleiding ESRS Wet en regelgeving Europees Wet en regelgeving Nationaal