FMHaaglanden

Circulaire catering

Een mooi voorbeeld van een overheidsorganisatie die een duurzaamheidstransitie ondergaat, is FMHaaglanden. Co-founder Babs Mammen – van der Zon begeleidt FMHaaglanden hierbij vanuit haar projectleidersrol.

 

Het project

Nederland heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit ambitieuze doel van de Rijksoverheid zorgt bij veel overheidsinstanties voor een complete verduurzaming van bedrijfsprocessen. FMHaaglanden, één van de grootste facilitaire dienstverleners voor de Rijksoverheid, heeft zich gecommitteerd aan deze doelstelling en is volop in ontwikkeling om haar diensten circulair in te richten.

Onderdeel van de diensten zijn de restauratieve voorzieningen die FMHaaglanden organiseert voor een tiental ministeries. De overeenkomst met een nieuwe cateraar was voor FMHaaglanden een logisch moment om circulaire catering integraal te implementeren. Babs Mammen – van der Zon begeleidt FMH hierbij vanuit haar projectleidersrol in duurzame circulaire catering. Met de jarenlange ervaring van Babs in de cateringbranche en haar specialisme in duurzaamheid, was deze opdracht op haar lijf geschreven.

 

Duurzaam assortiment

Om de verduurzaming van de catering te realiseren, ging Babs onder andere aan de slag met een gezond en een duurzaam assortiment. Keurmerken, minder dierlijke eiwitten en een volledig plantaardig assortiment voor de lunchservice van de banqueting maken hier deel van uit. Andere interessante onderwerpen zijn eerlijke handel en True Pricing door de werkelijke prijs van producten inzichtelijk te maken met milieukosten en sociale kosten. Ook richt Babs zich op een verlaging van de milieubelasting, zoals CO2-uitstoot, verpakkingsmaterialen en voedselverspilling.

 

CO2-uitstoot

Klimaatneutrale catering zorgt voor een verlaging van de CO2-uitstoot. Hiervoor kijkt FMHaaglanden onder andere naar producten die het meest bijdragen aan de milieubelasting. De top 10 producten met de grootste CO2-impact worden vervangen door (plantaardige) duurzamere alternatieven. Een andere effectieve maatregel is lokale samenwerking. De producten worden dicht bij huis ingekocht en zo blijven veel voedselkilometers bespaard.

 

Verpakkingsmaterialen en voedselverspilling

Een belangrijke doelstelling is het verlagen van het aandeel restafval tot 35 procent. FMHaaglanden zet hiervoor onder andere in op het verminderen van het verpakkingsmateriaal, het tegengaan van voedselverspilling, het verminderen van het plasticgebruik en het optimaal scheiden van reststromen. Ook is kritisch gekeken naar de verlaging van de hoeveelheid vermijdbare voedselverspilling. Dit zijn voedsel(resten) die niet meer bruikbaar zijn voor menselijke consumptie, maar die dat bij een ander gebruik wel zouden zijn geweest. Een voorbeeld: Bij het serveren van jus d’orange blijven sinaasappelschillen over. Maar in plaats van deze weg te gooien, kunnen deze ook verwerkt worden in de productie van handzeep. Met de waste monitor scans analyseert FMHaaglanden het snijafval en niet verkochte etenswaren, zodat hier snel actie op kan volgen.

 

Resultaten

Mede dankzij de intensieve samenwerking met verschillende contract- en ketenpartners zijn belangrijke resultaten gerealiseerd. Een brede analyse op de acties die tezamen circulaire catering vormen, zorgt ervoor dat het nieuwe concept klaar staat om uitgerold te worden. In het nieuwe concept wordt gezonde voeding, social return en een vitale medewerker actief gestimuleerd, de CO2-uitstoot verminderd en de hoeveelheid voedselverspilling en verpakkingsmaterialen gereduceerd. Daarnaast zijn concrete doelstellingen opgesteld voor de komende jaren en zijn acties gestart om de reststoffenverwerking te optimaliseren.

Babs is opgewekt en erg te spreken over de samenwerking tijdens dit project. “Alle contractpartners zijn heel bereidwillig om samen te werken, ongeacht de contractuele afspraken. Ze staan open om op een andere manier naar circulariteit te kijken. Dat heeft zeker aan het slagen van dit project bijgedragen”, besluit ze.