Tilly Bakker, Bouwbedrijf K_Dekker

De juiste balans vinden

Bouwbedrijf K_Dekker heeft als doel duurzaamheid verder te concretiseren, integreren en verankeren binnen haar organisatie. Samen met SUB heeft K_Dekker in 2022 een duidelijke strategische duurzaamheidskoers neergezet. In 2023 start het vervolg met een uitvoeringsprogramma. Duurzaamheidscoördinator Tilly Bakker beschrijft in deze review hoe de werkgroep het eerste deel van het begeleidingstraject ervaren heeft.

 

Na haar opleiding Built Environment – Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam, gaat Tilly als trainee aan de slag bij K_Dekker. Ze is al langer bekend binnen de organisatie; eerst als stagiaire en daarna als een zogenaamde eendagspitter. In augustus 2022 kreeg ze de rol van duurzaamheidcoördinator. In deze functie is ze het aanspreekpunt binnen de organisatie en aanjager van de werkgroep duurzaamheid.

 

Strategische duurzaamheidskoers

De afgelopen jaren heeft familiebouwbedrijf K_Dekker mooie duurzame initiatieven doorgevoerd. Waarom is een strategische duurzaamheidskoers een logische vervolgstap? “Duurzaamheid is een hot topic, anno nu is het niet meer weg te denken binnen de organisatie en zijn we genoodzaakt om een strategische koers te bepalen voor K_Dekker. De noodzaak komt niet alleen van wet- en regelgeving, maar ook vanuit de organisatie haar ambities. Vooruitstrevend, een kernwaarde waar wij voorstaan, maakt dat we mee willen gaan met de tijd en ons steentje willen bijdragen aan het behoud van de aarde en leefbaarheid voor komende generaties.”

De duurzaamheidsvisie en strategische beleid liggen in het verlengde van elkaar. “Hierbij zijn onze kernwaarden (inspireren, samen, vooruitstrevend, succes en trots) dan ook leidend geweest. Ons hoger doel, ook wel de missie op gebied van duurzaamheid, is om samen te bouwen aan een leefbare toekomst voor mensen en aarde. Als familiebedrijf voelen we het als onze verantwoordelijkheid, in alles wat we  doen, om continue en proactief op zoek te gaan naar de juiste balans tussen mensen, milieu en maatschappij. Hiermee richten wij ons op continuïteit en een leefbare toekomst  voor komende generaties.”

 

Sustainable Development Goals

De werkgroep koos onder begeleiding van SUB voor 5 focus SDG’s:

3) “Een eerste belangrijke is gericht op onze medewerkers; goede gezondheid en welzijn.”

7) “Betaalbare en duurzame energie zien wij voor onze organisatie centraal staan voor het tegengaan van klimaatverandering, dit sluit aan bij onze missie.”

11) “Om als organisatie te kunnen voortbestaan werken we dagelijks op een duurzame manier met elkaar aan steden, infrastructuur en huisvesting.”

12) “Waar we met de organisatie naartoe willen is een volledig circulaire bedrijfsvoering in 2030 hierbij is SDG 12 een verantwoorde consumptie en productie niet weg te denken.”

17) “Als laatste focus SDG is er unaniem gekozen voor partnerschappen. Bouwen doen we nu eenmaal niet alleen, maar samen met onze partners en hierin willen wij dan ook graag investeren om gezamenlijke doelen te behalen.”

De werksessies vonden plaats op kantoor bij K_Dekker. Hoe heeft de groep de sessies ervaren? “Deze sessies waren zeer energiek, dynamisch; iedereen stond ‘aan’ en voor mijn gevoel vlogen we door de stof heen. De sfeer heb ik als zeer prettig ervaren, zoals ik ook niet anders gewend ben binnen de organisatie. Iedereen komt aan het woord, is niet bang om zijn/ haar ideeën te delen of mening in te brengen. Hetgeen wat dit dan ook prettig maakt is dat iedereen ten alle tijden gerespecteerd wordt, ongeacht de diverse samenstelling van werkgroep.”

 

Aanbeveling

Heeft SUB aan de opdracht van K_Dekker voldaan? “SUB heeft ons enorm geholpen en tot nu toe zeker aan de opdracht voldaan. Het fijne aan samenwerken met SUB is dat zij erg toegankelijk zijn en snel kunnen schakelen, dit heb ik meerdere keren binnen de werksessies opgemerkt. Ook hebben zij mij laten inzien dat wat wij bij K_Dekker hebben, niet iedere organisatie heeft en dat we daar enorm trots op mogen zijn. Ik kijk er naar uit om de vervolgstappen (uitvoeringsprogramma) voor onze organisatie met SUB uit te werken in het nieuwe jaar.”