Fleur van der Giessen, Regio Gooi- en Vechtstreek

Gedragen actieplan

“De meerwaarde van de Barometer is het plenair invullen van de vragen met diverse interne stakeholders. Tijdens een tweetal sessies waren P&O, FB, Inkoop & ICT aanwezig. Door het collectief beantwoorden van de vragen ontstond veel interactie en inzicht in elkaars belangen. Het gezamenlijk brainstormen leverde een gedragen actieplan op, dat wij gebruikt hebben voor het jaarplan van de bedrijfsvoering. Per kwartaal geeft de actiehouder een toelichting over de voortgang, delen wij de resultaten met onze organisatie en groeit het aantal duurzame ambassadeurs in de organisatie!”