Monique Koelewijn, Inholland

Bewustzijn vergroten

“Verduurzamen doen we al jaren, we hadden het alleen niet goed opgeschreven en duidelijk gemaakt. Binnen de hogeschool kregen we vaker vragen of initiatieven aangedragen waar we ons allang mee bezig hielden. Dat was voor ons de aanleiding om te kijken naar: hoe kunnen we initiatieven bundelen en communiceerbaar maken in de organisatie? Vanuit de bredere bedrijfsvoering zijn we met SUB aan de slag gegaan om een koppeling te maken met een aantal Sustainable Development Goals.”

 

SustainaBul

“Door te werken met de tools is het bewustzijn onder de collega’s van diverse afdelingen vergroot. Dat kwam doordat we meer met het onderwerp bezig waren en samen worstelden om tot de KPI’s en focus SDG’s te komen. De tools hebben ons ook geholpen voor de SustainaBul. Hier deden we eerst niet aan mee, omdat we niks konden bewijzen. Dit jaar hebben we er actief aan meegedaan en waren we, niet geheel verrassend natuurlijk, de snelste stijger op de lijst. Onze ambitie voor volgend jaar is hoger op de lijst te eindigen, niet zozeer om de lijst, maar wel om het gevoel vast te houden wat we nu hebben. We kunnen nu het verschil maken door het goed over de buhne te brengen. Het fundament is gelegd.”

 

Duurzame initiatieven

“We zijn bezig met het verletten van onze gebouwen. Alle tl-verlichting vervangen we voor ledverlichting. Daarnaast hebben we een groot nieuwbouwproject in Amsterdam waar we (een bijna) energieneutraal gebouw neerzetten. Het gebouw heeft een warmte-kou-opslag, groene daken en zonnepanelen. Helemaal energieneutraal lukt nog niet, omdat we te weinig ruimte hebben. Binnen de catering zijn we tot een forse vleesreductie overgegaan: Alle lunches en evenementen zijn standaard vegetarisch. Ons reisbeleid verduurzamen we ook: we hebben drempels ingebouwd om mensen meer te sturen naar alternatief vervoer.”