Dirk Pieter Halbesma, Hogeschool Windesheim

Professioneel rapport

Hogeschool Windesheim heeft als doelstelling een duurzame bedrijfsvoering en een duurzame inrichting van het onderwijs te realiseren. Onder begeleiding van SUB adopteerde de hogeschool 4 Sustainable Development Goals (SDG’s).

Dirk Pieter Halbesma, Manager Huisvesting en Facilitair en Anne-Greet Kreder, Projectmedewerker Facility en Duurzaamheid, vertellen meer over het traject.

 

Strategische koers

“Hogeschoolbreed is duurzaamheid omarmd in de strategische koers,” schrijft Dirk Pieter. “Aan ons, de diensten, werd gevraagd om een koppeling te maken tussen de vele losse duurzame initiatieven en de SDG’s. De begeleiding door SUB in dit proces bestond uit meerdere teamsessies waarin verbinding werd gelegd tussen de verschillende diensten hun ambities, impactgebieden, doelen en prioriteiten. Hieruit rolden 4 focus- SDG’s voor onze diensten, die gelden voor de gehele bedrijfsvoering van onze hogeschool. Het proces en de onderbouwde uitkomsten werden weergegeven in een professioneel eindrapport. Dit eindrapport is de basis om de komende jaren zelfstandig aan de slag te gaan met het verwezenlijken van onze duurzaamheidsambities. De samenwerking met Babs en Jeroen was zeer prettig en werkte goed door de korte lijntjes en de prettige gesprekken en begeleiding. Door Corona en het feit dat iedereen thuiswerkte hebben zij op een creatieve manier gezorgd voor inspirerende bijeenkomsten.”

 

Tools en workshops

In meerdere werksessies ging Hogeschool Windesheim aan de slag met de tool Barometer. Deze tool geeft inzicht in het duurzaamheidsprofiel en brengt de huidige en gewenste situatie in kaart. In groepsverband is een activiteitenplanning opgesteld voor de komende 5 jaar om de gewenste duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Daarna verzorgde SUB meerdere online werksessies over de Sustainable Development Goals. Anne-Greet en haar collega’s (van diverse afdelingen) kozen samen 7 focus SDG’s. De directie besloot hogeschoolbreed SDG 3, 10, 12 en 13 te adopteren. “Eigenlijk was iedereen enthousiast en ik zag mensen meedenken en meedoen. Jeroen en Babs namen iedereen op een leuke manier mee in het verhaal en via Kahoot leerden we dezelfde begrippen kennen.”

 

Impact

Wat heeft SUB met het begeleidingstraject bereikt? “Het traject heeft goed gewerkt voor de beeldvorming”, antwoordt Anne-Greet. “Meer mensen zijn op de hoogte van de SDG’s en kijken naar hun eigen werk waar ze verandering kunnen maken.” Zo ziet ze opleidingen waar SDG’s nu duidelijk zichtbaar zijn en geven collega docenten een vak over deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook binnen facilitair en huisvesting is het een belangrijk onderwerp: de afdeling is bezig met circulaire verbouwingen, er wordt gekeken naar energie, afval en gesprekken gevoerd met leveranciers. Daarnaast is er aandacht voor de mensen en omgang met elkaar. “Dit is terug te vinden in duurzame inzetbaarheid van medewerkers; een inclusieve en objectieve wervingsprocedure.” Anne-Greet streeft ernaar het gesprek en initiatieven op het gebied van duurzaamheid intern levendig te houden.