ESG-Rapportage wordt dé nieuwe mondiale norm

92% van ESG-professionals investeert in rapportage ter voorbereiding op CSRD

De resultaten van de 2024 Global ESG Practitioners Survey zijn bekend gemaakt! Een onderzoek vanuit Workiva over hoe meer dan 2000 professionals over de hele wereld omgaan met CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). De resultaten laten zien hoe de wereld van ESG zich ontwikkelt en waar de uitdagingen liggen. Met als opvallend resultaat: 81% van niet-plichtige CSRD bedrijven wil hier toch aan voldoen! ESG- Professionals zien voordelen van ESG-integratie en ondernemen nu al actie om hun rapportagesystemen op orde te maken. In deze blog praten we je bij over de kernbevindingen van dit onderzoek!

Mondiale ESG-regelgeving begint te bijten

Het naleven van nieuwe regelgeving blijkt een uitdaging te zijn voor 87% van de ondervraagde ESG-professionals (Environmental, Social, Governance). Dit zijn professionals op gebied van finance, duurzaamheid, risico en interne audit die een sleutelrol spelen in het CSRD traject van organisaties. De groeiende regelgeving vereist aanpassingen in rapportageprocessen, wat aantoont dat ESG steeds serieuzer wordt genomen door overheden en toezichthouders wereldwijd.

Geïntegreerde rapportage als de nieuwe standaard

81% van de bedrijven die (nog) niet onderhevig zijn aan de CSRD hebben toch de intentie om hieraan te voldoen. Dit geeft aan dat geïntegreerde rapportage snel de norm wordt, zelfs voor bedrijven die niet wettelijk verplicht zijn. Immers, naast het voldoen aan toekomstige wetgeving toont onderzoek nog meer voordelen van het verduurzamen van organisaties:

  • 66% van jongeren kiest voor een betekenisvolle werkgever
  • Goede reputatie bij stakeholders
  • 12% hogere klantloyaliteit
  • Hogere medewerkers tevredenheid
  • Efficiëntere bedrijfsvoering: verduurzaming leidt tot kostenbesparing

(externe) Auditing als succesfactor in rapportage

Een overduidelijk merendeel (88%) van de ESG-professionals is van mening dat het laten verifiëren van ESG-gegevens de kans vergroot dat een bedrijf zijn doelen zal bereiken. Dit benadrukt het belang van externe verificatie om vertrouwen te wekken en prestaties te stimuleren. Resultaten verwerkt in een bestuursverslag plus de daadwerkelijke CSRD rapportage worden geverifieerd door een externe accountant. Dit wordt ook wel een assurance test genoemd. 

Uitdaging in complexiteit ESG-framework

Hoewel bijna alle respondenten (98%) vertrouwen hebben in de nauwkeurigheid van hun ESG-gegevens, erkent een groot deel (83%) dat het verzamelen van nauwkeurige gegevens om te voldoen aan de CSRD-eisen een uitdaging zal zijn. Dit duidt op de complexiteit van gegevensverzameling en rapportage binnen ESG-frameworks. De wens groeit om standaarden per branche of sector te creeeren, waarbij vaste onderdelen worden samengesteld.

Professionals transformeren ESG-rapportage technologie

Een overweldigende meerderheid (92%) van de bedrijven investeert in technologie om samenwerking tussen rapportageteams te verbeteren. Deze verschuiving naar technologie benadrukt de noodzaak van efficiëntie en nauwkeurigheid bij het verzamelen en rapporteren van ESG-gegevens. In het webinar over rapporteren en comuniceren leggen wij je uit hoe je duurzame ambities van jouw organisatie kan omzetten naar meetbare KPI’s welke direct kunnen worden benut voor rapportage en communicatie. 

ESG-Rapportage als wereldwijde norm

De resultaten van de 2024 Global ESG Practitioners Survey laten een positief geluid klinken over de wil van bedrijven wereldwijd om zich klaar te maken voor de wereld van morgen. Het toont dat CSRD- en ESG-rapportage snel de norm wordt, zelfs voor bedrijven die (op dit moment nog) niet verplicht zijn. Met de toenemende focus op geïntegreerde rapportage en technologische vooruitgang, biedt de weg naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen een beloftevolle, zij het uitdagende, route voor organisaties over de hele wereld. 

 

CSRD-proof in 6 stappen

SUB Platform helpt jouw bedrijf in 6 stappen met het succesvol implementeren van de CSRD. Deze 6 stappen resulteren zich in jouw ESG-strategie welke alle impactgebieden binnen jouw organisatie raakt. Door pragmatische tools wordt jaarlijks bijsturen en rapporteren over ESG en CO2 uitstoot eenvoudig. Zo voldoet jouw bedrijf niet alleen aan de rapportageverplichting; je bent klaar voor de wereld van morgen!