Marlon Broekman, Racktime Benelux

Goed profileren

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk onderdeel van mkb-bedrijf Racktime Benelux. “In het verleden hebben we best wat zaken ondernomen zonder echt te beseffen dat die onder MVO vielen. Dat deden we ‘gewoon’ omdat wij het belangrijk vinden om bij te dragen aan de maatschappij”, legt Marlon uit, Facilitair Manager bij Racktime. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een ecologisch en isolerende daktuin, biedt plaats aan mindervaliden en ondersteunt goede doelen. “Nu hebben we de kans aangegrepen om al onze initiatieven in een programma te gieten en daar nog bewuster mee om te gaan. Daarmee kunnen we ons goed profileren en laten zien dat wij dit belangrijk vinden, zowel richting medewerkers als naar klanten.”

Marlon doelt hiermee op de Barometer. In de online tool breng je het duurzaamheidsprofiel van je organisatie in kaart en verwerk je concrete maatregelen – die daaruit voortvloeien – in een actieplan. “Wij hadden de behoefte om het onderwerp MVO verder te professionaliseren in de organisatie. De digitale tools die SUB heeft ontwikkeld, sloten perfect aan.”