Anneke Molenaar - Lensen, Sanquin

Zeer klantvriendelijk

Het klopt echt! Het is een zeer klantvriendelijke tool, dat een goed beeld geeft over je huidige en gewenste duurzaamheidsprofiel. Tijdens het invullen van de SUB-Barometer is voldoende ruimte voor het uitwerken van gezamenlijke oplossingen en het noteren van de prioriteitstelling. Dit laatste heeft enorm geholpen om structuur in de aanpakswijze aan te brengen en het stapsgewijs toewerken aan verbetering van de duurzaamheidskansen:-)!