Inzicht en doelen

“Binnen het onderwijs zijn er de komende jaren de nodige veranderingen op komst. Het eerste component hiervan is de nieuwe leerweg voor het MAVO onderwijs. Dit dwingt het onderwijs om na te denken om samen te werken met partners in de regio (gemeenten en bedrijfsleven). Daarin wordt het ontwikkelen van een praktisch programma waarin scholen […]

Maak het zichtbaar

“We proberen goed te luisteren naar al onze stakeholders. Zo kregen we vaker de vraag: Wat doen we precies op het gebied van duurzaamheid? Er zijn veel initiatieven, maar er was geen bundeling ván initiatieven. Laat staan dat ze meetbaar waren. We doen bijvoorbeeld mee aan de Zero Waste Challenge; dat mogen we best uitvergroten […]

Professioneel rapport

Hogeschool Windesheim heeft als doelstelling een duurzame bedrijfsvoering en een duurzame inrichting van het onderwijs te realiseren. Onder begeleiding van SUB adopteerde de hogeschool 4 Sustainable Development Goals (SDG’s). Dirk Pieter Halbesma, Manager Huisvesting en Facilitair en Anne-Greet Kreder, Projectmedewerker Facility en Duurzaamheid, vertellen meer over het traject.   Strategische koers “Hogeschoolbreed is duurzaamheid omarmd […]

Acties bepalen

Nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen en op die manier een bijdrage leveren aan een betere wereld voor zijn kinderen. Hans de Wit is zeer gedreven in het verduurzamen van organisaties. Bij opdrachtgever Veiligheidsregio Fryslan (VRF) bracht hij samen met SUB een duurzaamheidsprofiel en concreet actieplan in kaart. “In het begin was er bij VRF weinig bewustwording en […]

Circulaire catering

Een mooi voorbeeld van een overheidsorganisatie die een duurzaamheidstransitie ondergaat, is FMHaaglanden. Co-founder Babs Mammen – van der Zon begeleidt FMHaaglanden hierbij vanuit haar projectleidersrol.   Het project Nederland heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit ambitieuze doel van de Rijksoverheid zorgt bij veel overheidsinstanties voor een complete verduurzaming van bedrijfsprocessen. FMHaaglanden, […]

Goed profileren

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk onderdeel van mkb-bedrijf Racktime Benelux. “In het verleden hebben we best wat zaken ondernomen zonder echt te beseffen dat die onder MVO vielen. Dat deden we ‘gewoon’ omdat wij het belangrijk vinden om bij te dragen aan de maatschappij”, legt Marlon uit, Facilitair Manager bij Racktime. Het bedrijf […]

Doelen helder krijgen

Breedweer Facilitaire Diensten heeft 8 van 17 Sustainable Development Goals gedisconteerd in hun dienstverlening. Geen armoede, passend werk, kwalitatief onderwijs en klimaatactie zijn belangrijke thema’s binnen het bedrijf. Maar hoe maak je impact nou precies meetbaar en aantoonbaar? “SUB heeft een mooi model ontwikkeld die inzicht geeft en onze organisatie scherp houdt op de doelen […]

Zeer klantvriendelijk

Het klopt echt! Het is een zeer klantvriendelijke tool, dat een goed beeld geeft over je huidige en gewenste duurzaamheidsprofiel. Tijdens het invullen van de SUB-Barometer is voldoende ruimte voor het uitwerken van gezamenlijke oplossingen en het noteren van de prioriteitstelling. Dit laatste heeft enorm geholpen om structuur in de aanpakswijze aan te brengen en […]

Sustainable imago

“We hebben de kans aangegrepen om al onze initiatieven in een programma te gieten en daar nog bewuster mee om te gaan. Daarmee kunnen we ons goed profileren naar medewerkers en klanten.”

Motiveer elkaar

“Meer mensen zijn op de hoogte van de SDG’s en kijken naar hun eigen werk waar ze verandering kunnen maken. Dit is terug te vinden in duurzame inzetbaarheid van medewerkers, een inclusief en objectief wervingsprocedure.”