De juiste balans vinden

Bouwbedrijf K_Dekker heeft als doel duurzaamheid verder te concretiseren, integreren en verankeren binnen haar organisatie. Samen met SUB heeft K_Dekker in 2022 een duidelijke strategische duurzaamheidskoers neergezet. In 2023 start het vervolg met een uitvoeringsprogramma. Duurzaamheidscoördinator Tilly Bakker beschrijft in deze review hoe de werkgroep het eerste deel van het begeleidingstraject ervaren heeft.   Na […]

Slimme daken

Bij woningcorporatie Stadgenoot heeft SUB meegewerkt aan een bijzonder aanbestedingsproject RESILIO. De daken van 4 woningbouwcomplexen in Amsterdam én het depot van het Tropenmuseum zijn getransformeerd in slimme blauw-groene daken. Door deze duurzame oplossing kunnen de daken water bergen en ruimte geven aan nieuwe natuur; goed voor de weerbaarheid en de biodiversiteit in de stad. […]

Klaar voor de toekomst

Babs, co-founder van SUB Platform, begeleidde Wooncompagnie in de transitie naar een duurzame organisatie. Hiermee legt Wooncompagnie een solide basis voor de toekomst.   Stefan van Schaik, Directeur-bestuurder bij Wooncompagnie “Babs vervulde met verve de rol van transitiebegeleider voor de ondersteunende teams (secretariaat, facilitaire dienst en catering) bij Wooncompagnie. Ik ben als opdrachtgever echt onder […]

Duurzaamheidsprofiel

“Als zorgorganisatie zijn we ons bewust dat het verlenen van zorg binnen de gehele organisatie hand in hand dient te gaan met aandacht voor duurzaamheid. Daarom zijn we in 2021 gestart met de SUB Barometer. Hiermee hebben we met elkaar het duurzaamheidsprofiel voor onze bedrijfsvoering in kaart gebracht en in een concreet actieplan maatregelen vastgelegd […]

Bewustzijn vergroten

“Verduurzamen doen we al jaren, we hadden het alleen niet goed opgeschreven en duidelijk gemaakt. Binnen de hogeschool kregen we vaker vragen of initiatieven aangedragen waar we ons allang mee bezig hielden. Dat was voor ons de aanleiding om te kijken naar: hoe kunnen we initiatieven bundelen en communiceerbaar maken in de organisatie? Vanuit de […]

Gedragen actieplan

“De meerwaarde van de Barometer is het plenair invullen van de vragen met diverse interne stakeholders. Tijdens een tweetal sessies waren P&O, FB, Inkoop & ICT aanwezig. Door het collectief beantwoorden van de vragen ontstond veel interactie en inzicht in elkaars belangen. Het gezamenlijk brainstormen leverde een gedragen actieplan op, dat wij gebruikt hebben voor […]

Impact is meetbaar

“Onze visie is één van de meest duurzaamste musea ter wereld te worden. Hiervoor gebruiken wij de SDG’s; indicatoren die mondiaal de nieuwe taal zijn voor verslaglegging. Het meten van deze impact besteden wij uit. Anders zijn we net een slager die zijn eigen vlees keurt:-). Het voordeel van de Barometer is de inzichtelijkheid in […]

Inzicht en doelen

“Binnen het onderwijs zijn er de komende jaren de nodige veranderingen op komst. Het eerste component hiervan is de nieuwe leerweg voor het MAVO onderwijs. Dit dwingt het onderwijs om na te denken om samen te werken met partners in de regio (gemeenten en bedrijfsleven). Daarin wordt het ontwikkelen van een praktisch programma waarin scholen […]